Câu chuyện hai chú gấu
I và Creo

Trong những tháng đầu đời, dù chưa thể giao tiếp nhưng bé vẫn luôn có những “tiếng nói” của riêng mình.

Gấu I (Ai), 9 tháng tuổi đi bên cạnh là anh trai CREO, gần 36 tháng tuổi. Cả hai sẽ thay bé chia sẻ những “tiếng nói” của mình với bố mẹ.